Xilanh đôi – Xylanh đôi khí nén AIRTAC TN10-50

165,000