Thanh máng nhựa lắp tủ điện 25×45 , 35×35 dài 1m7

50,000