Miếng đồng, Tấm đồng, board Thủy Tinh 1 Mặt 7cm x 10cm dày 1.6mm

13,000