Miếng đồng, Tấm đồng, board Thủy Tinh 1 Mặt 10cm x 15cm dày 1.6mm

20,000