Mạch Giảm Áp DC LM2596 3A loại tốt. Modul hạ áp_có thể điều chỉnh buck chuyển đổi

15,000