Kìm (kềm) bấm cos & tuốt dây điện cao cấp SHE.K

140,000