Khung xe robot Mica dầy, lắp sẵn hàn dây động cơ

165,000