Dây bẹ dây cắm bread board -20cm – loại đầu cắm: đực – cái (10 sợi)

5,000