con tán xoay chữ T – đai ốc T xoay M5 cho nhôm định hình

1,000