1 cặp cáp JST 26AWG 2 Pin (dây đực + dây cái) 20cm

3,000